خرید و فروش ویلا در شمال، مازندران، نور، چالوس، نوشهر، متل قو، نمک آبرود، سیسنگان

قیمت زمین و ویلا در شمال

قیمت زمین و ویلا در شمال
قیمت : 400 تومان

فروش ویلا در شمال سیسنگان

فروش زمین وپیش فروش ویلا درون شهرک الهیه 4 با تمام امکانات از متری 390 هزار تا 550 هزار تومان

ورودی وسردروازه شهرک در حال اتمام میباشد 64 ویلا درون شهرک نیز تحویله خریداران گردیددرون شهرک ویلایی فاصله با جاده چالوس15دقیقه فاصله با جاده هراز 35دقیقه فاصله ویلا با مراکز خرید550 متر فاصله تا فرودگاه نوشهر 9دقیقه فاصله تا پارک سیسنگان 3دقیقه